EOS, 2016, 1,8kw, 19,5 m3 | Müüa lumekahur  EOS H4AK