Demaclenko

Uus EVO 4.0

Referentsid

Ülevaade tehtud projektidest

1. Kuressaare terviseraja
a. kunstlume kõrgsurvetorustik
b. hüdrandid (Alvenius)
2. Lähte terviseraja kunstlumesüsteemi
a. kõrgsurve torustik
b. hüdrandid (Alvenius)
3. Viljandi lumepark
täisautomaatne ja manuaalne torukahurid EOS 4
4. Kose vald
Snowrabit 3 suusarajamasin aastaringi kasutatavate kummilintidega
5. Kütioru slaalomikeskus
a. 2 lumekahurit
b. hüdrandid jne
6. SA Tehvandi kunstlumesüsteemi projektile
a. Kõrgsurve torustik 1,5 km (Alvenius)
b. Spetsiaalsed Hüdrantkaevud turbiinakahuritele (Demaclenko)
c. Eel-projekt/plaan
7. Viljandi lumepark
a. Kunstlumesüsteemi kõrgsurve torustik
b. Mobiilne pumpla 30 kw
c. Turbiin lumekahur 16,2 kw
d. Kunstlumesüsteemi projekt/plaan Viljandi linna terviserajale 3,5 km
e. Torukahurid Rubis 10 CC
8. SA Tehvandi Mobiilne kunstlumesüsteem
a. Täisautomaatsed turbiinkahurid koos hüdrandi avajaga
b. Mobiilne pumpla 30 kw
c. Kõrgsurve veevoolikud
9. SA Holstre-Polli tervisekeskus
a. Kunstlumesüstemmi projekt/plaan
b. Kunstlumesüsteemi torustik
c. Kõrgsurve veevoolikud
10. Sihtasutus Põhja-Läänemaa Turismi- ja Spordiobjektide Halduskeskus
a. Mobiilne kunstlumesüsteem
b. Kõrgsurve torustik
c. Kõrgsurve veevoolikud
11. SA Eesti Terviserajad
a. Täisautomaatne mobiilne lumekahur Titan 2,0 AMK
12. Kõrvemaa Matka- ja Suusakeskus
a. Mobiilne turbiinkahur Ventus 2,0 MMK
b. Kõrgsurve veevoolikud
13. Munamäe-Kuutsemäe kompleks
a. Täisautomaatsed torukahurid Rubis 10 CC
14. Otepää Winterplace
a. Mobiilsed automaatse turbiinkahurid TF 10 AMK
b. Suusatõstuk (linttõstuk)
c. Snowtuubid
d. Kõrgsurve veevoolikud
15. Räpina Vald
a. Mobiilne kunstlumesüsteem – Turbiinkahur + mobiilne pumpla
b. Kõrgsurve veevoolikud
c. Snowtuubid
16. Nõmme seikluspark
Energiasäästlik torukahur Rubis 5 CC
17. Daugavpilsi linn
a.Mobiilne kunstlumesüsteem
b. Kõrgsurve veevoolikud
18. Suusabaas Egļukalns
a. Mobiilsed lumekahurid
b. Kõrgsurve veevoolikud
c. Kunstlumesüsteemi mprojekt/plaan
19. Otepää snowtubingpark/ Tartu Raadi park
Mobiilsed torukahurid Rubis 10 CC
20. Põltsamaa suusa- ja terviserajad
Mobiilne automaatne torukahur Rubis 10 CC
21. Kiviõli slaalomi- ja suusakeskus
a.  Kõrgsurve veevoolikud
b. Varuosad Lumekahuritele jne.
22. Pannjärve seikluspark
a. Suusatõstuk
b. Snowtuubid
c. Suvetuubirada
Peamenüüsse
Sisu algusse